Regulamin

REGULAMIN ZAPISÓW NA BADANIA ENDOSKOPOWE ORAZ ZABIEGI W 
CENTRUM MEDYCZNYM AM MEDIC
Szanowni Pacjenci,
Wobec dużego zainteresowania badaniami endoskopowymi oraz zabiegami w Centrum Medycznym  AM-MEDIC postanowiliśmy wprowadzić korzystne dla Państwa zmiany, umożliwiające znacząco skrócić czas oczekiwania na wizytę.  W celu uniknięcia blokowania terminów przez osoby niezdecydowane wprowadzamy następujące zasady:
1.    Ustalenie wstępnej rezerwacji terminu przeprowadzenia badania endoskopowego lub zabiegu dokonuje się osobiście lub telefonicznie. Z osobami rejestrującymi się on-line na badania skontaktuje się nasza rejestracja.
2.    W celu zatwierdzenia terminu badania lub zabiegu należy wpłacić zadatek w ciągu 2 dni roboczych od dnia zapisu. Wysokość zadatku kształtuje się następująco:
1.    za badanie gastroskopii lub zabieg do 40 min – 200 zł
2.    za badanie kolonoskopii lub zabieg powyżej 40 min – 400 zł
3.    za badanie gastroskopii z kolonoskopią lub zabieg w znieczuleniu ogólnym oraz zabieg laserem SiLaC/FiLaC/LHP – 600 zł
4.    za założenie balonu żołądkowego – 2000 zł
3.    Zadatek jest wliczany w cenę badania lub zabiegu.
4.    Zadatek należy wpłacić osobiście w Rejestracji, przez system PayU lub przelewem na konto:
AM MEDIC Sp. z o. o.
Nr konta mBank 26 1140 2004 0000 3402 8110 2886
W TYTULE: DATA I GODZINA BADANIA lub ZABIEGU ORAZ IMIĘ I NAZWISKO
W przypadku wpłaty zadatku w formie przelewu lub przez system PayU warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji terminu badania lub zabiegu jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres email: rejestracja@ammedic.pl. Brak przesłania potwierdzenia przelewu będzie równoznaczny z niezapłaceniem zadatku i anulacją wstępnego terminu badania lub zabiegu.
5.    W przypadku niezgłoszenia się na badanie lub zabieg w umówionym terminie – zadatek nie jest zwracany.
6.    Istnieje możliwość zmiany terminu badania lub zabiegu na 48 h przed ustalonym wcześniej terminem, a jeżeli badanie lub zabieg są ustalone na poniedziałek, to zmiany terminu można dokonać najpóźniej w piątek poprzedniego tygodnia do godziny 10:00.
7.    Pacjent może zmienić zakres badania lub zabiegu (np. poprzez zmianę formy znieczulenia, rezygnację z badania podwójnego na rzecz pojedynczego) na 48 h przed ustalonym wcześniej terminem, a jeżeli badanie lub zabieg ustalone są na poniedziałek to zmiany tej można dokonać najpóźniej w piątek poprzedniego tygodnia do godziny 10:00. Zgłoszenie tej zmiany w terminie późniejszym będzie skutkowało koniecznością opłacenia tej usługi niezależnie od tego czy pacjent z niej skorzystał.
8.    Zadatek podlega zwrotowi, jeżeli PACJENT skutecznie poinformuje REJESTRACJĘ o rezygnacji z badania lub zabiegu dotrzymując terminów jak w pkt. 6 regulaminu
9.    W przypadku nieumówienia terminu badania przez kolejne dwa miesiące od daty wpłaty zadatku, zadatek przepada.
10.    Dopuszczalne jest dwukrotne przełożenie terminu badania lub zabiegu zgodnie z zasadami z pkt. 6 regulaminu. W przypadku wyczerpania tego limitu zadatek przepada.
11.    W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów informujemy, że nieprzesłanie na 7 dni przed planowaną datą badania wyników badania krwi lub ankiety anestezjologicznej, będzie skutkowało anulowaniem terminu badania. Nie dotyczy pacjentów, którzy umówili się na badanie w terminie krótszym, w tym przypadku konieczne jest niezwłoczne przesłanie w/w dokumentów, nie dalej niż na dzień przed badaniem.
12.    Stawienie się na badanie bez wymaganych wyników badania krwi oraz ankiety anestezjologicznej będzie skutkowało anulacją badania i przepadkiem zadatku.
13.    Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
14.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2023 r. Punkty 11 i 12 obowiązują od 11 czerwca 2024 r.
PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ PRZED ZAPISANIEM, CZY NIE WYSTĘPUJĄ PRZECIWSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA ENDOSKOPII lub ZABIEGU.
BARDZO PROSIMY O PRZEMYŚLANE UMAWIANIE TERMINU BADANIA LUB ZABIEGU.
dr n. med.  Marcin Hańczewski dr n. med. Aleksander Niziołek