Terapia dla par w AM-medic

Terapia par - terapia psychologiczna par skupia się na polepszeniu komunikacji i relacji osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim. Zadaniem terapii psychologicznej dla par jest rozwiązanie konfliktów jakie powstały między partnerami, polepszenia komunikacji między partnerami, pomoc w zrozumieniu swoich i wzajemnych potrzeb między kochającymi się ludźmi, celem terapii jest wzmocnienie więzi między partnerami, zwiększenie wzajemnego zaufania i zrozumienie, że mocna obopólna więź kochających się par wpływa na dobrostan obu partnerów.

               W klinice AM-Medic w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 26b, profesjonalni psycholodzy pomogą rozwiązać każdy kryzys małżeński lub partnerski.

Nasi specjaliści stosują wiele pomocnych technik, których zadaniem jest pomoc w zrozumieniu postrzegania siebie i innych ludzi oraz świata.

Terapia dla par składa się z paru etapów z których pierwszym i bardzo ważnym jest:

 - Ocena sytuacji, gdzie psycholog w trakcie indywidualnych sesji zbiera i analizuje informacje na temat historii danej osoby oraz pary, doświadczeń, rodzaju relacji, oczekiwań i celów jakie chce osiągnąć każde z osobna oraz wspólnie.

 - Określenie problemów w relacji i wyznaczenie celów jakie para chce osiągnąć. Na tym etapie pacjenci wspólnie spotykają się na terapii omawiając swoje problemy z komunikacją między sobą, przedstawiając problemy ze swojego punktu widzenia drugiej stronie.

 - Sesje, których zadaniem jest spowodowanie ponownego zbliżenia partnerów, zrozumienia oczekiwań swoich i partnera, polepszenia komunikacji między dwojgiem kochających się ludzi.

W celu osiągnięcia pożądanego rezultatu Psycholog sięga do paru metod leczenia jak:

 - terapia psychodynamiczna

 - terapia poznawczo-behawioralna

 - terapia systemowa

 - terapia humanistyczna

Metoda psychodynamiczna to jeden z najważniejszych kierunków w psychoterapii, jej zadaniem jest znalezienie i uświadomienie pacjentowi nieświadomych przyczyn, konfliktów, przeżytych traum, które maja wpływ na jego obecne myśli, emocje i zachowanie. Nauka opiera się na teorii psychoanalizy Sigmunda Freuda.

Następna metoda terapeutyczna wspierająca leczenie związków jest poznawczo-behawioralna, której najważniejszym założeniem jest zwrócenie partnerom w jaki sposób ich myśli, pragnienia, zachowania mają kształtować postrzeganie siebie, partnera, innych ludzi oraz świat. Jej zadaniem jest wzmocnienie samoakceptacji siebie i partnera.

Terapia systemowa ma za zadanie przeanalizować problemy jednostki w kontekście całego systemu, środowiska, a nie tylko osobiste trudności jednostki, badany jest wpływ relacji, zależności, komunikacji na relacje jednostki, pary z całym społeczeństwem.

Metoda humanistyczna nakierunkowana jest na rozwój jednostki, wzmocnienie samooceny jednostki, rozwoju indywidualnym, samowiedzy pacjenta. Opiera się na filozofii humanistycznej , której celem jest zwiększenie akceptacji i empatii pacjenta.

Połączenie wszystkich opisanych metod gwarantuje wyczerpujące podejście terapeuty w celu rozwiązania narastającego konfliktu między parą, wskazanie dobrego kierunku polepszenia relacji między partnerami pozostającymi w związku i sprawienie, aby kochający się ludzie byli wrażliwi na swoje potrzeby i byli pełni empatii.