mgr Arletta Garniewicz Czabaj

mgr Arletta Garniewicz-Czabaj

 

Psycholog

      Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie kierunku Psychologii, praktykę zawodową odbyłam w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego.

Ukończyłam również Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi i Podyplomowe studia o kierunku psychologia i pedagogika sądowa w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

Uczestniczyłam w szeregu warsztatów, kursów i szkoleń m.in.: „Warsztat diagnozy i terapii ADHD”, „Bezprzyrządowe sposoby rozpoznawania zachowań ponarkotykowych oraz podopalaczowych”, „Kurs terapii systemowej w WTTS”, szkolenie: „Interwencja Kryzysowa”, „Dziecko – świadek szczególnej troski”, „Kształtowanie postaw i zachęcanie do respektowania norm społecznych”, „Efektywny Dialog”.

Moim dorobkiem naukowym jest uczestnictwo w konferencjach naukowych uwieńczone autorskimi referatami zawartymi w publikacjach pokonferencyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam: pracując na oddziałach szpitala, prowadząc szkolenia i warsztaty dla różnych środowisk społecznych, jako wykładowca na Uczelniach Wyższych i Biegły Sądowy.

„Poznaj samego siebie” cyt. Sokrates

 

Nasza lokalizacja

©Ammedic