smardas

dr hab. n. med. Marta Stelmach-Mardas

Przyrodniczego w Poznaniu. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskałam w 2011 za rozprawę na temat „Wpływ sposobu żywienia oraz zwiększonej podaży steroli roślinnych na profil lipidowy i parametry stresu oksydacyjnego w grupie kobiet otyłych”, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w roku 2017 za cykl prac „Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia i gęstość energetyczna żywności” na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich z Epidemiologii na Johannes Gutenberg Universitaet w Mainz (Niemcy). Byłam stypendystką DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) oraz FENS (Federation of European Nutrition Societies). W ramach programu Socrates-Erasmus studiowałam na Bodenkulturuniversitaet we Wiedniu (Austria), odbyłam również staż w Kliniken Essen-Mitte Universität Duisburg w Essen (Niemcy) oraz pobyt naukowo-badawczy na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy). Jestem współautorką licznych publikacji naukowych z zakresu żywienia człowieka. Ponadto, recenzuję liczne publikacje i granty europejskie. Jako członek konsorcjum i sieci badawczych w ramach projektów europejskich DEDIPAC, ENPADASI oraz MANUEL mam możliwość wymiany doświadczeń zawodowych z kolegami z całej Europy. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 2014 roku jako PostDoc w Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) w Niemczech oraz od 2007 roku w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, (najpierw na stanowisku asystenta, następnie asystenta z doktoratem a obecnie jako adiunkt z dr hab.).

Udzielam konsultacji dietetycznych oraz przygotowuję indywidualnie zbilansowane do potrzeb pacjenta diety w następujących jednostkach chorobowych: otyłość i nadwaga, anoreksja i bulimia, niedoczynność tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, osteoporoza, alergie pokarmowe, zespół jelita drażliwego, celiakia, choroby wątroby, choroby nerek, choroba wrzodowa, dna moczanowa, choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, w nowotworach. Dodatkowo zajmuje się żywieniem kobiet ciężarnych oraz karmiących, dzieci i młodzieży.

Pasję łączę z pracą a dobre wyniki moich pacjentów z jednej strony potwierdzają skuteczność działania dając osobistą satysfakcję, z drugiej – co najistotniejsze - poprawiają zdrowie pacjentów!!!

 

Nasza lokalizacja

©Ammedic